Wadlopen en Kwelderen met Dick en Klaas is een bijzondere ervaring, een belevenis.

Wadlopen 

De natuur ontdekken in Friesland? Wadlopen naar Ameland, wadlopen in de ochtendgloren, wadlopen in een kleine groep. Alle tochten zijn vorm gegeven voor een unieke belevenis.
 
De landschappelijk uitgestrektheid, kijkend vanaf de zeedijk, waar het wad zover het oog rijkt naadloos overgaat in de horizon.
 
De zilte waddengeur, de spiegelend bollend ogende slikplaten, de warmte geel uitstralende daardoor uitnodigende glooiende zandplaten, de slingerde prielen en geulen met het stromende getijde zee water, de prachtige zonschitteringen in het zoute vocht die je de mond doet openen van verbazing kortom een ervaring die elke Nederlander een keer gedaan moet hebben in zijn leven.
 
De unieke natuur van het unesco beschermde Friese waddengebied is een hele bijzondere plek. Je bent in een korte tijd in zo’n andere wereld en ontdekt de schoonheid en de stilte die wadlopen met zich meebrengt.
Er is een tocht die precies aansluit bij jouw…
 

 

Kwelderen

Kwelderen is wandelend genieten van een “oer” landschap. Een landschap ontstaan vanuit water en zijn bewegingen dat eruit ziet zoals Nederland vroeger was. Juist de kwelders laten ons ervaren hoe ons land is ontstaan. Het is daarom ook een van de drie redenen dat het wad tot wereld erfgoed is uitgeroepen. 

Het roept een oer gevoel van “ zijn” op als je oog, oor en neus hebt voor de verschillende elementen van de kwelder nl. de geuren van bloemen, de zonering van de kwelders, de grote kleurenvariatie van de bloeiende vegetatie, de aanwezigheid van de (broedende) vogels, het natuurlijk slingeren van de meer open gelegen kreken (slenken) en de in het kwelder gras (kweek) verborgen vertakkingen en natuurlijk de glooiing van de slenk oevers, het slik en de kwelder klif-achtige wallen met hun gelaagdheid. ..

Kijk hier naar de tochten die we aanbieden: